FAQ

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Werkgevers vergoeden bepaalde vormen van loon onbelast, reiskosten telefoonkosten, verblijfkosten. Sommige van deze bijzondere vorm van loon zijn deels of volledig vrijgesteld voor de loonheffingen.  Andere kunt u onder de werkkostenregeling laten vallen.

Kiest u voor de werkkostenregeling? Dan mag u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele werkgever en dus bijvoorbeeld niet als groep vennootschappen van een concern of als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. Als u een loonheffingennummer hebt met meerdere subnummers (bijvoorbeeld L01, L02), dan geldt de werkkostenregeling voor alle subnummers. De werkkostenregeling geldt voor al uw werknemers.

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingevoerd. Deze regeling is eenvoudiger dan de oude regeling en geeft minder administratieve verplichtingen. Er geldt een overgangsperiode van 3 jaar.

Vraag uw salarisadministrateur of het verstandig is om de werkkostenregeling al toe te passen, want in niet alle gevallen valt de werkkostenregeling gunstig uit en is het dus beter om nog gebruik te maken van de overgangsregeling.

Bron: De Belastingdienst; Rijksoverheid

Hoe werkt Vitaliteitssparen?

Het vitaliteitspakket is nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. De regeling leidt tot vereenvoudiging van het fiscale stelsel omdat vier fiscale regelingen worden afgeschaft.

 Hieronder worden de fiscale aspecten van het vitaliteitspakket toegelicht.
Er worden vier bestaande fiscale regelingen afgeschaft:

  • De arbeidskorting voor ouderen (2012);
  • De doorwerkbonus (2013);
  • De spaarloonregeling (2012);
  • Levensloopregeling (2012).


Daarvoor komt in de plaats:

  • Werkbonus voor 61-plussers (2013);
  • Vitaliteitssparen (2013);
  • Extra stimulering scholing (2013).


Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor
werknemers, ondernemers (waaronder zzp-ers) en resultaatgenieters. De regeling kent geen
opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt
pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen,
tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te
bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000.

Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Opname uit het vitaliteissparen
na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.

Voorbeeld Vitaliteitssparen
ZZP-er X wil meedoen aan vitaliteitssparen om een potje op te bouwen voor een wereldreis.
Hij wil het meest fiscaal gunstig sparen. Dit kan hij doen door 4 jaar lang € 5000 te storten in
het vitaliteitssparen. Hij kan dan 4 jaar lang elk jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting  € 5.000 als aftrekpost opnemen in box 1. Hij hoeft het opgebouwde, nog niet opgenomen,
tegoed niet in box 3 aan te geven.

Verschillen levensloop, spaarloon en vitaliteitssparen op een rij:

Spaarloon: Levensloop: Vitaliteitssparen:
Voor wie: Werknemers Werknemers     Werknemers + ondernemers
Max per jr.: € 613    12% bruto loon € 5.000 per jaar
Totaal potje: € 2.452 210% bruto loon € 20.000
Belast:               niet belast bij opname belast bij opname belast bij opname
Opname: 4 jaar vast flexibele opname flexibele opname
Besteding: vrij te besteden alleen voor verlof vrij te besteden
Box 3: vrijstelling box 3 vrijstelling box 3 vrijstelling box 3

Bron: RoosRoos Uitgevers

Blijf op de hoogte

Contactinformatie

Salariskantoor Wieringa
Oude Weg 29
9561 LA Ter Apel
Telefoon: 0599 - 78 53 93
Mobiel: 06 - 13079973
info@uwsalariskantoor.nl
www.uwsalariskantoor.nl

Uw route naar ons

Vult u hieronder uw adres in en we geven u de juiste route naar ons kantoor: